Du er her: Forsiden / Miljø

Bærekraft og samfunnsansvar

Prozo Norge AS (Prozo) ble i 2022 med i et omfattende samarbeidsprosjekt i regi av BDO hvor vi tar utgangspunkt i FNs bærekraftmål. Prosjektet går under navnet Action Now og består av partnere innen energi, renovasjon, industri og kommune. 

Prosjektet innebærer at alle involverte parter settes grundig inn i samtlige av FNs bærekraft mål fordelt under kategoriene Klima og Miljø, Sosiale Forhold, Økonomi og spesielt punkt 17 om samarbeid for å nå målene. 

Det settes krav at involverte partnere implementerer flere av bærekraft målene inn i sitt selskap og må dokumentere/rapportere gjennomføring og resultater. Prosjektet har ingen sluttdato, men vil kreve at involverte parter forplikter seg til å oppnå definerte mål i årene fremover.

Dette samarbeidet medfører at Prozo kontinuerlig vil ha fokus på bærekraftige løsninger og vil aktivt holde seg oppdatert på nye miljøvennlige produkter som eventuelt kan erstatte gjeldende produkter, samt gi råd om tiltak til sine kunder som blant annet bidrar til mindre bruk av emballasje.

Prozo har som mål å alltid kunne tilby våre kunder miljøvennlige produkter i den grad det er tilgjengelig på markedet. Vi samarbeider tett med vår produsent for at andelen tilgjengelige miljøvennlige produkter på markedet hele tiden øker. I 2022 var ca. 50% av produktene produsert, merket med minst en bærekraftsegenskap. I løpet av 2025 er målet 90%.

For å identifisere, forebygge, redusere og ta tak i risikofaktorer knyttet til bærekraft benyttes det tredjepartskontroller for eksterne leverandører. I 2022 ble det gjennomført tredjepartskontroller i 88% av alle fabrikker som ligger i såkalte risikoland (benevnt av Amfori BSCI, som vår hovedprodusent også er medlem av). Her foreligger det et mål om 100% i 2025. Emballasjen som benyttes i det daglige består av 80 % resirkulerbar plast, og pappesker produsert av minimum 70 % resirkulerbart materiale. 

Det er også fokus på ved pakking av varer at det oppnås høyest mulig utnyttingsgrad av emballasjens størrelse. Prozo er også medlem i Grønt Punkt Norge. Vår hovedprodusent utgir i tillegg hvert år egen bærekraftsrapport. 

Alle underleverandører knyttet til vår produsent må skrive under på en ‘Code of Conduct’ og ‘Restricted substance list’ (RSL). Disse stiller krav som sikrer sosiale forhold som arbeidsforhold samt at produksjonen skal ha minimal negativ påvirkning på samfunnet rundt og miljøet. RSL sikrer at det ikke benyttes kjemikalier eller stoffer som er skadelige eller forbudt. Sentrallageret Prozo benytter er helt nytt og har blant annet solceller på taket. 

Store deler av lageret styres gjennom Autostore som er et meget energieffektivt system. Produsent arbeider nå mot EMAS sertifisering. Prozo har nylig byttet ut sin transport park og benytter elektriske varebiler til varetransport både fra sentrallager og ut til kunders lokasjoner.
        
 
grontpunkt

Åpenhetsloven

Prozo Norge AS er i utgangspunktet ikke underlagt Åpenhetsloven som trådte i kraft 1. juli 2022, men vi har allikevel valgt i stor grad å følge disse retningslinjene. 

Du kan lese mer om våre forpliktelser iht Åpenhetsloven på lenken under.
Les mer